Eindhovense Koren Federatie

 
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
   

 

NIEUWS

 
 
         
Nieuwsbrief mei 2021
 
ALV EKF
Wij hebben besloten de algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie uit te stellen tot maandag 28 juni, omdat wij hopen dat we dan weer fysiek kunnen vergaderen. Tijdens deze ALV zullen de dirigenten Ton van de Weem en Leo Smeets een presentatie verzorgen over het belang van zang voor kinderen en zal er hopelijk een discussie volgen over het oprichten van een kinderkoor/het betrek-ken van jeugd bij onze koren. Hopelijk levert deze discussie voldoende ideeën op om de jeugd in Eindhoven meer aan het zingen te krijgen. En daardoor de mogelijkheid om in de toekomst weer jonge leden te werven voor onze koren. Als we onverhoopt nog niet fysiek kunnen vergaderen zal op die avond een on-line vergadering worden georganiseerd. Ook zal het bestuur van de EKF dan voorstellen om éénmalig voor 2021 een korting van 50% op de contributie toe te passen i.v.m. het positieve financiële resultaat uit 2020. “We mogen weer” feestelijk begin van het nieuwe koorseizoen Van verschillende kanten kwam de suggestie om begin september 2021 een gezamenlijk optreden van alle koren uit Eindhoven te organiseren om te vieren dat de corona maatregelen voorbij zijn en dat “we weer mogen zingen”. Tevens is dat een mooie gelegenheid om het zingen in koren weer onder de aandacht van het publiek te brengen. En wie weet kunnen we enkele nieuwe leden verwelkomen. Dit voorstel zal ook een punt zijn op de ALV van 28 juni. Willen jullie vast nadenken over locatie, vorm, welk lied(eren) en mogelijk ook zelf als koor optreden. Een mogelijke datum is zondag 12 september (geen bevrijdingsfeest of lichtjes-route).
 
Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli 2021 gaat deze wet in. Dit is ook van toepassing op het bestuur van koren. Supportpunt en Lichtstad Advocaten hebben hierover op 29 maart een webinar georganiseerd. Deze presentatie is (na aanmelden) te zien op de website van Supportpunt (www.supportpunt.nl). Het belangrijkste voor de koren is het regelen van belet en ontstentenis (korte of lange afwezigheid) van bestuurders in de statuten. Overigens heb je daar nog 5 jaar de tijd voor. Advies: bekijk de presentatie op de website van Supportpunt.
 
Steunpakket voor amateurkunsten
Onze brandbrief richting de gemeente Eindhoven heeft resultaat gehad. Het steun- en herstelpakket voor amateurkunstverenigingen is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad van Eindhoven. Het CKE heeft een nieuwe regeling geschreven: aanvulling basisbijdrage 2021. Via deze regeling is het voor de koren mogelijk om een begrotingstekort over 2021 a.g.v. de corona-crisis aan te laten vullen. Deze aanvulling basisbijdrage 2021 kan tot 1 juli 2021 aangevraagd worden via de website van het CKE. Het is overigens niet nodig om dit begrotingstekort officieel via een ALV van jullie koor te laten goedkeuren. Probeer zo goed mogelijk gemiste inkomsten en extra uitgaven in te schatten.
 
Samenvatting van de regels voor amateurkoren m.b.t. auteursrechten
Onze penningmeester heeft (met hulp van één van onze koren) de regels voor amateurkoren m.b.t. auteursrechten uitgezocht en op papier gezet. Dat was een hele klus en deze notitie dekt ca 98% van de gevallen. Deze notitie is als bijlage bij deze nieuwsbrief opgenomen. De belangrijkste aanbeveling voor jullie is: sluit een licentie ‘additioneel (digitaal) kopiëren en beheer van bladmuziek en songteksten’ af bij de FEMU.
 
Vragen rondom de coronamaatregelen
Wij sturen alle informatie over de coronamaatregelen aan jullie door. Vooral de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de informatie op www.virmus.nl zijn voor de koren van belang. Als er vragen zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen of consequenties daarvan voor jullie koor, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zullen dan trachten je te helpen. Mei 2021 www.eindhovensekorenfederatie.nl secretariaat@eindhovensekorenfederatie.n
 
______________________________________________________________________
 
Nieuwsbrief februari 2021
 
Steunpakket voor amateurkunsten
Naar aanleiding van de problematiek rondom corona stuurden EKF, BEM en CKE als overkoepelende organisaties in november 2020 een brandbrief richting de gemeente Eindhoven. Het CKE heeft hierop op 21 januari 2021 een brief gestuurd aan alle amateurkunstverenigingen waarin is vermeld dat EKF, BEM en CKE de knelpunten bij de amateurkunstverenigingen als gevolg van corona en de mogelijkheden voor noodsteun hebben besproken met Cultuur Eindhoven. Naar verwachting neemt de gemeente Eindhoven hierover een beslissing in maart 2021. Wij zullen aandringen op snellere besluitvorming. Zodra dit heeft plaatsgevonden zullen we jullie hierover direct informeren.
Vragen rondom de coronamaatregelen
Wij sturen alle informatie over de coronamaatregelen aan jullie door. Vooral de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de informatie op www.virmus.nl zijn voor de koren van belang. Als er vragen zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen of consequenties daarvan voor jullie koor, aarzel dan niet om ons te benaderen. Wij zullen dan trachten je te helpen.
Dag van de Amateurkunst en Fête de la Nature
Door de coronacrisis is de Dag van de Amateurkunst in januari 2021 niet doorgegaan, zelfs een corona-proof variant was niet mogelijk . Of die dag op een later tijdstip in 2021 alsnog wordt georganiseerd is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. Ook is het nog onbekend of en wanneer het bekende 'Fête de la Nature' bij de Wasvenboerderij dit jaar zal plaatsvinden. Wij houden jullie op de hoogte van de plannen van het CKE.
Korenveld Brabant
Het Korenveld Brabant wil de koren in Noord-Brabant beter op de kaart zetten. Dat doel wordt o.a. bereikt door het organiseren van korenfestivals. De EKF is lid geworden van 'Korenveld Brabant' en helpt bij de organisatie van de activiteiten van Korenveld Brabant. De volgende activiteit is het festival 'Brabant Luidkeels' dat gepland stond op 6 en 7 maart 2021 in Tilburg en Veghel. Vanwege een drietal factoren (corona, tegenvallende inschrijvingen en nog niet toegezegde subsidies) is dit festival verschoven naar september/oktober 2021. Zodra er meer bekend is krijgen jullie dit van ons te horen.
Portal voor koren van Supportpunt
Een van de bestuursleden van het bestuur van de EKF heeft n.a.v. de presentatie van Supportpunt op de laatste jaarvergadering, contact gezocht met Supportpunt over het voeren van de financiële administratie van het eigen koor. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met Supportpunt over de mogelijkheden voor het uniformeren van de financiële administratie van koren waarbij Supportpunt mogelijk ondersteuning kan bieden en koren ook elkaar kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het tijdelijk wegvallen van de penningmeester. Hierbij zou dan gebruik gemaakt worden van het portal van Supportpunt om b.v. de ledenadministratie en de financiële administratie onder te brengen. Naar aanleiding van dit gesprek gaat Supportpunt derde partijen benaderen voor de mogelijkheden en de kosten die het bouwen en inrichten van dergelijke functies met zich meebrengen. Als u hiervoor belangstelling heeft of t.z.t. mee wilt denken over de verdere inrichting van een dergelijk systeem kunt u zich opgeven bij ons secretariaat.
ALV EKF
De algemene ledenvergadering van de Eindhovense Koren Federatie staat gepland voor woensdag 19 mei om 20:00 uur. Wij hopen dat we dan samen weer fysiek kunnen vergaderen. Tijdens deze ALV zal dirigent Ton van de Weem een presentatie verzorgen over het belang van zang voor kinderen en zal er hopelijk een discussie volgen over het oprichten van een kinderkoor/het betrekken van jeugd bij onze koren. Ook zal het bestuur van de EKF dan voorstellen om éénmalig voor 2021 een korting van 50% op de contributie toe te passen i.v.m. het positieve financiële resultaat uit 2020.
 
Februari 2021
www.eindhovensekorenfederatie.nl
secretariaat@eindhovensekorenfederati
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERZEKERING VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
De tekst hieronder is overgenomen van de website van de gemeente Eindhoven. Het EKF neemt hier geen enkele aansprakelijkheid. 
Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in Eindhoven? Dan ben je voor de activiteiten die je als vrijwilliger of mantelzorger uitvoert automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen.
Wie is verzekerd via deze verzekering? 
Je bent via onze verzekering bij Centraal Beheer verzekerd als je: 
·         Binnen een organisatie onbetaald en onverplicht werk doet met een maatschappelijk belang (ook als dat eenmalig is) 
·         Een maatschappelijke stage volgt voor het voortgezet onderwijs 
·         Mantelzorger bent voor minimaal 8 uur per week 
·         Werk doet voor de kerk 
·         Buurtactiviteiten regelt
·         Voor de organisatie met de auto op pad gaat
-         Er geldt geen leeftijdsgrens.
Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn niet verzekerd.
Waar ben ik voor verzekerd?
·         Vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid particulieren, ongevallen, rechtsbijstand en verkeersaansprakelijkheid.
·         Vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid bedrijven.
·         Bestuurders van vrijwilligersorganisaties zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.
Ik wil graag schade melden. Hoe doe ik dat? 
Voor het melden van schade vul je onderstaand aangifteformulier in. Mail het ingevulde formulier naar schade@eindhoven.nl
Je kunt de schade alleen melden als je via ons verzekerd bent. Weet je niet zeker of je met het werk dat je doet verzekerd bent? Vraag het na door een mail te sturen naar schade@eindhoven.nl of door ons te bellen op telefoonnummer 14 040 (elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur).
Ik heb nog vragen. Waar vind ik meer informatie?
Heb je vragen over ons contract met Centraal Beheer of over de dekking van het collectieve pakket?
Dan kun je bellen met Centraal Beheer, telefoonnummer 055 - 579 81 64. Meer informatie over de voorwaarden vind je op centraalbeheer.nl/vrijwilligers
Adres
Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland:  +31 40 238 6000 
Inwonersplein, Stadhuisplein 10 
5611 EM Eindhoven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optreden in Café-C
Podium voor bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands
 
CKE presenteert samen met Centrum voor Pop en Jazz elke derde zondag van de maand een gevarieerd muzikaal programma in de Oude Rechtbank in Eindhoven.
Bandjes, singer-songwriters, koren en bigbands uit Eindhoven en omgeving wordt een podium geboden waar zij zich kunnen presenteren aan publiek.
De bezoekers van Café-C laten zich verrassen door bijzondere optredens en genieten ondertussen van een drankje in een relaxte sfeer. Ideaal voor de zondagmiddag! 
De chef van de Oude Rechtbank zorgt elke editie voor free bites in de vorm van een lekker gerechtje. Gratis voor alle bezoekers. 
Ook op het podium? 
Heb je interesse om op te treden in Café-C? Neem dan contact op met Sandra van Gerwen via sandra.vangerwen@cke.nlof 040-2163263.
 
Café-C duurt van 15.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Oude Rechtbank, Stratumseind 32 in Eindhoven. De toegang is gratis.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAND P
In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.
Pand P is een nieuwMogelijkheden in  PAND P
 
 kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.
Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.
Enkele basisgegeven
Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.
Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).
Reserveren via Hans van Heiningen
Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.
De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).
Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl
In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Auteursrechten voor koren:

Zie het uitgebreide bericht aan de koren van april 2021 onder het menu Nieuws van de homepage EKF.

________________________________________________________

 

 

Mogelijkheden in  PAND P

In de voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg in Eindhoven zetelt sinds eind oktober 2015 een nieuwe organisatie genaamd PAND P.

Pand P is een nieuw kunst- en cultuurpodium in Eindhoven waar alle uitvoerende kunstvormen, waaronder muziek, toneel en dans, welkom zijn.

Pand P is een open huis waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken. Waar alle dagen van de week iets gebeurt. Waar de buurt zijn ‘thuis’ vindt en maakt. Waar we podiumkunstenaars met elkaar verbinden en faciliteren. Er is gelegenheid voor een hapje en een drankje en bovendien is de bar met terras heropend.

Enkele basisgegeven

Contactpersoon: Hans van Heiningen, e-mail hans@pand-p.nl  tel 06 53705347.

Repetitie kosten Grote Zaal € 80,- excl. btw, Kleine zaal € 50,- excl. btw. (Kan ook voor minder als de zaal niet bezet is).

Reserveren via Hans van Heiningen

Kosten Grote Zaal € 350,- per dag excl. btw. Mét gebruikmaking van licht en geluid. Zelf technicus meenemen als dat nodig is.

De opbrengst van de kaartverkoop is voor de organiserende partij. Kaartverkoop kan via de website van Pand P (als extra service van Pand P).

Reserveringskosten zijn voor de klant zelf (ongeveer € 1,40). Zie  voorbeeld www.pand-p.nl

In de Grote Zaal (Theaterzaal) kunnen 105 personen plaatsnemen en in de Kleine Zaal (midden) ongeveer 50 personen.

 
 

Volume
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settings